کاغذ نگهدارنده انگور یا سولفورپد را چگونه استفاده کنیم؟

کاغذ نگهدارنده انگور یا سولفورپد را چگونه استفاده کنیم؟

مناطق مختلفی دارای باغات انگور می باشند . خیلی از کشاورزان تمایل به نگهداری انگور در سردخانه دارند تا در موعد مناسب به بازار عرضه کنند. استفاده از سولفورپد یا کاغذ نگهدارنده انگور باعث کمک به کشاورز و افزایش عمر انگور در سردخانه می باشد.

هر ساله مقدار زیادی انگور برای عرضه به بازار در خارج از فصل در انبارها و سردخانه های معمولی نگهداری می شوندکه بنا به دلایل متعددی کیفیت و وزن آن به شدت کاهش پیدا می کند.

سولفورپد کاغذ انگور پدسولفور

بنابراین به منظورکاهش ضایعات پس از برداشت انگور و انتخاب ارقام مناسب برای نگهداری طولانی مدت، این تحقیقبه شکل دو آزمایش یکی در قالب فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفیدر سه تکرار و با دو فاکتور، نوع رقم ( انگور سفید بی دانه و قزل اوزوم) و نوع بسته بندی (پوشش پلاستیکی سوراخ دار با ورقه کامل سولفورپد، پوشش پلاستیکی بدون سوراخ با نصف ورقه سولفورپد، پوشش پلاستیکی سوراخ دار بدون ورقه سولفورپد، پوشش پلاستیکی بدون سوراخ و بدون ورقه سولفورپد، بدون پوشش پلاستیکی و بدون ورقه سولفورپد) و دیگری در قالب طرح کاملا تصادفی برای انگور رقم رشه با پنج تیمار بسته بندی، در سه تکرار اجرا شد.

خوشه های انگور پس از برداشت به سردخانه منتقل شدند. به منظور بررسی اثرات تیمارها، صفات کیفی میوه شامل خشکیدگی چوب خوشه، سفیدشدگی سطح حبه، درصد آلودگی حبه، وضعیت ظاهری و طعم و مزه اندازه گیری شدند.

نتایج نشان داد که تیمار پوشش سوراخ دار با ورقه کامل سولفورپد و تیمار پوشش بدون سوراخ با نصف ورقه سولفورپد، باعث کنترل بهتر پوسیدگی های قارچی، خشکیدگی چوب خوشه، حفظ وضعیت ظاهری و طعم و مزه انگور شد. بنابراین با این روش رقم های قزل اوزوم و رشه را به مدت پنج ماه و رقم سفید بیدانه را به مدت سه ماه در سردخانه می توان نگهداری کرد.

جهت جلوگیری از خرابی و ضایعات انگور در سردخانه بهترین راه استفاده از پدسولفور ( سولفورپد ) یا همان کاغذ نگهدارنده انگور است. کاغذ نگهدارنده انگور انواع مختلفی دارد. سولفورپد ترکیه بهترین چدسولفور در بازار ایران است

جهت سفارش و خرید سولفورپد با اروم تاک تجارت زرین در ارتباط باشید.

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه