اروم تاک تجارت زرین با نگاهی به شرایط اقتصادی و کسب و کاری ایران در پی آن است تا بتواند با واردات تکنولوژی و مواد اولیه یا کالاهای موثر به صنایع مختلف کمک رسانی کند.
همچنین با صادرات محصولات کشاورزی یا تولیدی دال کشور به ارز آوری و رشد صنایع کمک کند

مشاوره
مشاوره نحوه انتخاب محصول وارداتی
خدمات مشاوره صادرات و واردات
ارائه مشاوره جهت  واردات و صادرات
مشاوره فروش محصولات
نحوه فروش کالا  در داخل و خارج از ایران